Monika Hubmann
   
 
Monika Hubmann "Hund"
  Hund | 30 x 40 cm | 2000 | Bleistift auf Papier      

  El Sahir Maedchen mit Hund Fanny Bibi Sofi Sepp mit Katze Oli Oli Oli Hund Hund Hund Hund Hund Hund Hund Hund Hund