Monika Hubmann
   
 
Monika Hubmann "Sofi"
  Sofi | 30 x 30 cm | 2016 | Kohle auf Leinwand      

  El Sahir Maedchen mit Hund Fanny Bibi Sofi Sepp mit Katze Oli Oli Oli Hund Hund Hund Hund Hund Hund Hund Hund Hund