Monika Hubmann
   
 
Monika Hubmann "Seppi mit Katze"
  Seppi mit Katze | 50 x 50 cm | 2016 | Kohle auf Leinwand      

  El Sahir Maedchen mit Hund Fanny Bibi Sofi Sepp mit Katze Oli Oli Oli Hund Hund Hund Hund Hund Hund Hund Hund Hund